Ngoài thiết kế, bản vẽ kĩ thuật được chúng tôi xem trọng không kém.Vì chỉ khi bản vẽ kĩ thuật chuẩn, mọi rủi ro và phát sinh trong thi công mới được giảm thiểu tối đa.
Thiết kế phải thi công được, đó là kim chỉ nam cho tất cả các thiết kế của chúng tôi.Và tinh thần đó được chúng tôi chắm chút trong hồ sơ thiết kế.

————————————–

WO CONCEPT | 39, đường 27, p.Hiệp Bình Chánh, Tp.HCM.
Web woconcept.com
Hotline 09 865 37 66
Email info@woconcept.com