Hiện trạng cũ luôn tồn tại những bất lợi gây khó khăn khi chuyển đổi công năng sử dụng. Nhìn nhận được các vấn đề, đưa ra các giải pháp thiết kế, truyền tải được tinh thần và đạt được mục đích sử dụng cuối cùng là cả một quá trình mày mò nghiên cứu.

Sáng tạo ở đây không phải tạo một sản phẩm đẹp nhưng xa rời thực tế, mà là dựa trên thực tế để nhìn thấy những góc nhìn khác mới lạ hơn, để rồi phát triển nó trong sự đồng thuận và thích thú của chủ đầu tư, cùng đơn vị tư vấn.